Hoofdstuk Oefening
hoofdstuk 1: 1a. wat is handel
1b. beginproduct – eindproduct 1
1c. beginproduct – eindproduct 2
1d. beginproduct – eindproduct 3
1e. handel in goederen/diensten
1f. bedrijfskolom 1
1g. bedrijfskolom 2
1h. goederenstroom
1i. import / export
1j. collectieve/distr. groothandel
hoofdstuk 2: 2a. afdelingen bij de groothandel
2b. taken bij elke afdeling
2c. het warehouse
hoofdstuk 3: 3a. functies en taken (1)
3b. functies en taken (2)
3c. de logistiek medewerker (1)
3d. de logistiek medewerker (2)
3e. functie volgorde
3f. welke functie ?
3g. werkzaamheden-taken
hoofdstuk 4: 4a. taken van de logistiek medewerker
4b. kennis en vaardigheden
4c. roddelen
4d. technische, sociale, communicatieve vaardigheden
hoofdstuk 5: 5a. eigenschappen en houding
5b. kritiek krijgen
5d. huisregels
5e. rechten en plichten
hoofdstuk 6: 6a. goederenontvangst
6b. voorbereiding of ontvangst
6c. de vrachtbrief (1)
6d. de vrachtbrief (2)
6e. de pakbon
hoofdstuk 7: 7a. opslag
7b. begrippen1
7c. begrippen2
7d. begrippen3
7e. begrippen4
7f. begrippen: waarheen ?
7g. opslag: wat moet eerst ?
hoofdstuk 8: 8a. transportmiddelen 1
8b. transportmiddelen 2
8c. transportmiddelen 3
8d. transportmiddelen 4
hoofdstuk 9: 9a. opslagmiddelen1
9b. opslagmiddelen2
9c. opslagmiddelen3
film over het magazijn van Conrad; Bekijk de film over het magazijn van Conrad. Schrijf de woorden op die je ook tegenkomt in onze cursus
hoofdstuk 10: 10a. borden
10b. etiketten
10c. logo’s; Typ bij elk logo de informatie, die in het theorieboek staat. Print daarna dit formulier uit.
hoofdstuk 11: 11a. automatisering ( bekijk het filmpje)
11b1. soorten voorraad
11b2. soorten voorraad
11c. inventariseren
11d. derving
11e. soorten inventarisatie
11f. begrippen
11g. wat doe je bij derving ?
hoofdstuk 12: 12a. de order
12b. soorten orders
hoofdstuk 13: 13a. volgorde van verzamelen
13b. begrippen
13c. het orderverzamelformulier
hoofdstuk 14: 14a. problemen bij het orderverzamelen
14b. gevolgen van te weinig of teveel voorraad
14c. begrippen
hoofdstuk 15: 15a. controleren van de verzamelde orders
15b. in de expeditieruimte 1
15c. in de expeditieruimte 2
hoofdstuk 16: 16a. verzendklaar maken 1
16b. verzendklaar maken 2
16c. verzendklaar maken 3
16d. etiketten
hoofdstuk 17: 17a. vrachtwagen laden
17b. opvullen van lege ruimte
17c. containers
hoofdstuk 18: 18a. wat is derving
18b. soorten derving
18c. gevolgen van derving 1
18d. gevolgen van derving 2
18e. voorkomen van derving
hoofdstuk 19: 19a. onderhoud 1
19b. onderhoud 2
hoofdstuk 20: 20a. tillen en dragen
20b. calamiteiten
20c. milieu
hoofdstuk 21: 21a. ARBO wet en REACH verordening
21b. opslag
21c. informatie 1
21d. informatie 2