handel 5e (Rechten en plichten)

rechten en plichten puzzel

Welk woord moet je invullen ?

arbeidsovereenkomst
proefperiode
vaste aanstelling (aan elkaar)
tijdelijke baan (aan elkaar)
nettoloon
brutoloon
salaris
vakantiedagen
snipperdagen
belasting
indiensttreding
stage
werktijden


1    2             3         
                    
     4                 
                    
    5                  
                    
  6                    
         7             
                    
       8             9    
                    
   10                   
                    
     11                 
                    
                    
                    
           12           

1. Na een proefperiode krijg je een .....
4. in de arbeidsovereenkomst staat, hoeveel .........je krijgt
5. Soms krijg je een baan voor een bepaalde periode. Dit is een (aan elkaar)
6. Nu heb je nog geen arbeidsovereenkomst, maar een leerlingovereenkomst
7. in de arbeidsovereenkomst staat, hoeveel uur je moet werken
8. Deze dagen mag je "tussendoor" vrij nemen, na overleg met je baas
10. Voordat je baas jou in dienst neemt, wil hij eerst weten wat je kunt
11. Dit is je salaris, maar de belasting is er nog niet af.
12. Dit gaat van je brutoloon af (ziektekosten, pensioen, werkloosheidsuitkering, invaliditeit enz. )

2. een ander woord voor "loon"
3. Wanneer mag je beginnen bij de baas ?
9. Dit is het salaris, dat je iedere maand op je bankrekening krijgt