Hoofdstuk 4 Oefening
4a Assortiment 01. Breed of smal assortiment
02. Kern of randassortiment
03. Puzzel woordenlijst 4a
4b Assortimentslijst 01. Impulsaankopen
4c Soort winkel 01. Zelfbediening
02. Semi-zelfbediening
03. Bediening
4d Klanten in de winkel 01. Koopwens, koopmotief of gerichte koopwens
02. Puzzel woordenlijst 4 b, c en d
4e Aanspreken van klanten 01. Emoties herkennen deel 1
02. Emoties herkennen deel 2
03. Emoties herkennen deel 3
04. Emoties herkennen deel 4
4f Doorverwijzen, informeren en verkopen 01. Verkoopinformatie
02. Puzzel woordenlijst 4 e en f
4g Verpakken 01. Verkoopinformatie