handel 14c (problemen bij het orderverzamelen)

dit zijn de antwoorden

reservelocatie
bulklocatie
orderplicklijst
backorder
houdbaarheidsdatum
derving
        1              
2                      
                    
      3                
                    
       4               
                    
      5                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 6                     
                    
                    
                    

horizontaal

2. plek waar grote hoeveelheden reservergoederen liggen
3. bon of formulier waarop staat, wat je moet verzamelen
4. gedeelte van een order dat later wordt geleverd
5. verlies van geld of goederen als gevolg van breuk, beschadiging, bederf of diefstal
6. een ander woord voor reservelocatie

verticaal

1. uiterste datum waarop de kwaliteit van het product wordt gegarandeerd.