handel 19b (onderhoud)

vul in, en klik op ENTER

dit zijn de woorden

onderhoudsplan
wie
curatief
transportmiddelen
onderhoud
vaak
goedkoper
preventief
  1             2      
                 
3   4                  
           5        
                 
                 
6                   
                 
 7                  
                 
                 
                 
 8                  
                 
                 
                 

3. preventief onderhoud is .............dan reparatie van schade
5. in het onderhoudsplan staat, hoe ......onderhoud moet gebeuren
6. Al de ..................hebben onderhoud nodig
7. Nakijken en repareren, noemen we ..............................
8. om schade te voorkomen, is ............onderhoud nodig

1. in het onderhoudsplan staat ook, .......het onderhoud moet uitvoeren.
2. reparatie van slijtage of schade, noemen we ........................onderhoud
4. om schade te voorkomen, hebben bedrijven een ...........................