handel 6d (de vrachtbrief)

vul het goede woord in:


De binnengekomen goederen worden gecontroleerd en daarna .
Bij de controle gebruik je de vrachtbrief en pakbon (een ander woord voor pakbon is ).
digitale-vrachtbrief2.jpg


Vrachtbrief + pakbon zijn samen het .
Controle van goederen is vooral nodig bij:
1. dure goederen ( bijvoorbeeld: )
2. breekbare goederen ( bijvoorbeeld: )
3. bederfelijke goederen ( bijvoorbeeld: )
4. met spoed geleverde goederen (bijvoorbeeld: een )
5. een leverancier waarmee weleens problemen waren

Op een vrachtbrief staan :
1. de vracht
2. de afspraken met de
3. het gewicht van de
4. het aantal
5. de naam van het
6. de datum

De vrachtbrief bestaat uit
1. deel A: de vrachtbrief voor de geadresseerde
2. deel B: de vrachtbrief voor de afzender
3. deel C: de vrachtbrief voor de vervoerder

de geadresseerde is de: van de goederen
de afzender is de van de goederen
de vervoerder is het

Een AVC-vrachtbrief wordt gebruikt in het land.
Een CMR-vrachtbrief wordt gebruikt voor het .