VCA 3f (R- en S- zinnen

Welk woord moet je invullen ?

   branden      gevaar      geventileerde      kinderen      oogletsel      R      R 6      risico      roken      schadelijk      veiligheid      water   
R betekent "risk" .
"Risk" is het Engelse woord voor .

S betekent "safety".
"Safety" is het Engelse woord voor .

r1.gif
R11 en R 20 vertellen, welk er bij het gebruik van tolueen is.
R11 waarschuwt: pas op, want tolueen kan snel .
R20 waarschuwt: pas op, want damp is voor je.

De S zinnen vertellen, wat je niet/ of juist wel moet doen.
S 16 vertelt, dat je niet moet als je tolueen gebruikt.

r2.jpg


Deze gevarensymbolen zijn ook - zinnen.


s1.jpg
R41 zegt: deze stof kan geven.
S26 zegt: als de stof toch in je ogen komt, dan moet je je ogen meteen spoelen met veel en snel naar de dokter.

zin002.jpgDe R 1 tot en met zinnen waarschuwen voor ontploffingsgevaar.


zin003.jpg

De S1 en S2 zinnen vertellen, dat deze stof niet mogen gebruiken.
De S9 zin vertelt, dat deze stof in een goed plek moet staan.