schade of letsel

vul in: "schade" of "letsel"
inbraak.jpg bij inbraak ontstaat

letsel1.jpg de auto heeft , maar de bestuurder heeft
lichamelijk letsel.jpg een hoofdwond noemen we ook hoofd


stormschade.jpg hier is aan de fietsen


sportblessure.jpg een sportblessure noemen we ook sport

waterschade.jpg deze straat heeft last van water


verkeersschade.jpg hier is auto


letsel2.jpgals je hier valt, kun je krijgen.vandalisme.jpg door vandalisme ontstaat veelgeestelijk letsel.jpgmensen die vaak bang zijn, krijgen geestelijk
gehoorletsel.jpg zonder bescherming krijg je gehooraardbeving.jpgaardbevingen zorgen voor veel . Er vallen veel doden,
en de gewonden hebben vaak ernstig


bliksem.jpg de bliksem zorgde voor veelbrandschade.jpg hier zie je brandmedische fout.jpg de schaar in dit lichaam zorgt voor veel