Is dit een R- of een S- zin ?

R of S

R zinnen geven aan, welk de stof heeft.
S zinnen geven aan, welke je moet nemen.
R is de eerste letter van het woord .
S is de eerste letter van het woord .

-------------------------------------------------------------------------------------
S of R

"in droge toestand ontplofbaar" = zin.
"kan brand veroorzaken "= zin.
"veroorzaakt brandwonden"= zin.
"achter slot bewaren"= zin.
"contact met lucht vermijden"= zin.
"zeer giftig bij inademing" = zin.
"draag geschikte handschoenen" = zin.
"verpakking droog houden "= zin.
"vergiftig voor dieren " = zin.
"kan kanker veroorzaken" = zin.