9e (milieu)

welk antwoord is goed ?

klik op een cijfer, dan komt de vraag
1          2        
              
   3             
              
4          5        
              
              
     6           
              
      7          
              
        8        
              

1. hergebruik van afval
4. apart inzamelen van afval
6. hoort bij klein gevaarlijk afval (in de lamp zit gas)
7. de omgeving waarin we leven
8. hoort bij glasafval

1. afval dat niet gescheiden kan worden
2. groente fruit tuinafval
3. klein gevaarlijk afval
5. materiaal dat terug gaat naar de leverancier