11i. inventariseren (telbon2)

Wat vul je in ?

inventariseren (telbon20
Nu zie je een telbon, die gecontroleerd is.

mag005.jpg

waar is de administratieve voorraad hetzelfde als de werkvoorraad ?

010301 : computer zegt 12 / jij hebt ook geteld . Dus een .
010302 : computer zegt 18 / jij hebt geteld. Dit is derving .
040201 ; computer zegt 12 / jij hebt ook geteld . Dus een .
040202 : computer zegt 20 / jij hebt ook geteld. Dus een .
040203 : computer zegt 20 / jij hebt geteld. Dit is derving.
040204 : computer zegt 25 / jij hebt ook geteld. Dus een .
040205 : computer zegt 25 / jij hebt geteld. Dit is derving.
040206 : computer zegt 15 / jij hebt geteld. Dit is derving.
050101 : computer zegt 200 /jij hebt geteld. Dit is derving.