11f. inventariseren(locatievolgorde)

Wat vul je in ?

inventariseren (locatievolgorde)
mag004.jpg


Wanneer je klikt op: artikel op locatie, dan krijg je al de artikelen die op locatie liggen.

mag005.jpg


het artikel dat de 1e artikelcode heeft = , enkelzijdig
( betekent: dit plakband heeft aan één kant een plakstrook )

dit artikel vind je op locatie: 010301
dus:
1e / 3e van boven / 1e van links


er zijn rollen plakband aanwezig . Dit betekent; de magazijnbeheerder moet het aantal aanvullen,
want er moeten minimaal rollen aanwezig zijn.

040205 = Pritt
dus:
4e / 2e van boven / 5e van links

er zijn flesjes correctievloeistof . Dit betekent: er zijn genoeg flesjes in het magazijn.
want er moeten minimaal flesjes aanwezig zijn.

plakband enkelzijdig heeft het artikelnummer: / dit is het bestelnummer voor de groothandel.
plakband enkelzijdig heeft de artikelcode: / deze code zegt mij, waar ik de plakband kan vinden.
plakband is een artikel .

lijm hobby heeft het artikelnummer: / dit is het bestelnummer voor de groothandel.
lijm hobby heeft de artikelcode: / deze code zegt mij, waar ik de lijm kan vinden.
deze lijm is een artikel.