de ARBO-wet

vul het goede woord in

je kunt ook kopiëren (CTRL + C) en plakken (CTRL + V)
   1980      arbeidsinspectie      arbo      doel      gezondheid      samen      stilleggen      veiligheid      welzijn   
De afkorting van ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN is
De arbo bestaat vanaf
De arbo-wet zegt: "ook de werknemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer".
Werkgevers en werknemers moeten zorgen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij het werk. Dat is het van de arbo-wet.

Dragen van goede werkkleren en gebruik van goed gereedschap =
Werken in een omgeving zonder schadelijke stoffen (asbest, verflucht) =
Je moet je prettig voelen op het werk =

De controleert, of de bedrijven zich aan de arbo-wet houden.
De arbeidsinspectie kan
1) aanwijzingen geven
2) eisen, dat de situatie verandert
3) het werk